سامانه پیام کوتاه ایران 24 دائمی

سامانه های پیام کوتاه ایران 24 با امکانات کامل در دو نوع کاربری و نمایندگی با خطوط رایگان ارائه می گردد. سامانه ها فقط در نرخ ارسال پیامک متفاوت می باشد.
 • سامانه پیام کوتاه کاربری کامل (ویژه مشتریان)

  • سامانه پیام کوتاه کاربری با تمام امکانات
   این نوع سامانه به عنوان هدیه به مشتریان دارای سرویس های میزبانی ،ثبت دامنه و ... ارائه می گردد.
 • سامانه پیام کوتاه کاربری کامل (ویژه عموم)

  • سامانه پیام کوتاه کاربری با تمام امکانات
   این نوع سامانه برای عموم ارائه می گردد. صرفا در نرخ ارسال پیامک متفاوت می باشد.

 • سامانه پیام کوتاه کاربری کامل (برنزی)

  8,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه کاربری با تمام امکانات
   ۵.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۱ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
 • سامانه پیام کوتاه کاربری کامل (نقره ای)

  17,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه کاربری با تمام امکانات
   ۱۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۱ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
 • سامانه پیام کوتاه کاربری کامل (طلایی)

  35,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه کاربری با تمام امکانات
   ۲۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۲ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
 • سامانه پیام کوتاه کاربری کامل (الماس)

  55,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه کاربری با تمام امکانات
   ۳۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۲ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
 • سامانه پیام کوتاه کاربری کامل (ویژه)

  75,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه کاربری با تمام امکانات
   ۵۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۳ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
 • سامانه پیام کوتاه کاربری کامل (پیشنهادی)

  95,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه کاربری با تمام امکانات
   ۱۰۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۳ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
همراه با هر طرح
 • در سامانه ها تمام امکانات کامل می باشد و فقط در نرخ پیامک متفاوت می باشند.
 • پائین ترین تعرفه ارسال پیامک و بدون هیچ هزینه پنهان
 • خطوط اختصاصی رایگان نامحدود 14 رقمی و 15 رقمی
 • تمام پکیج های ارائه شده دارای امکانات کامل می باشند
 • کلیه پنل های پیامک دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه بوده و بدون هزینه تمدید سالیانه و بدون محدودیت زمانی میباشند.
 • امکان استفاده از پترن جهت ارسال بدون تایید و سریع