سامانه های نمایندگی پیام کوتاه ایران 24 دائمی با امکان ایجاد نمایندگی مشابه

سامانه های پیام کوتاه ایران 24 با امکانات کامل در دو نوع کاربری و نمایندگی با خطوط رایگان ارائه می گردد. سامانه ها فقط در نرخ ارسال پیامک متفاوت می باشد.
 • سامانه نمایندگی پیام کوتاه با امکانات کامل (ویژه نمایندگان)

  • سامانه پیام کوتاه نمایندگی با تمام امکانات
   این نوع سامانه به عنوان هدیه به مشتریان دارای سرویس های نمایندگی هاست ارانه می گردد.
   امکان ایجاد نمایندگی مشابه


 • سامانه نمایندگی پیام کوتاه با امکانات کامل (برنزی)

  25,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه نمایندگی با تمام امکانات
   ۱۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۱ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
   امکان ایجاد نمایندگی مشابه


 • سامانه نمایندگی پیام کوتاه با امکانات کامل (نقره ای)

  55,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه نمایندگی با تمام امکانات
   ۲۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۲ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
   امکان ایجاد نمایندگی مشابه


 • سامانه نمایندگی پیام کوتاه با امکانات کامل (طلایی)

  85,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه نمایندگی با تمام امکانات
   ۳۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۳ خط اختصاصی ۱۴ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
   امکان ایجاد نمایندگی مشابه


 • سامانه نمایندگی پیام کوتاه با امکانات کامل (الماس)

  109,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه نمایندگی با تمام امکانات
   ۵۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۱ خط اختصاصی ۱۳ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
   امکان ایجاد نمایندگی مشابه


 • سامانه نمایندگی پیام کوتاه با امکانات کامل (ویژه)

  155,000تومان به صورت یک بار
  همینک سفارش دهید
  • سامانه پیام کوتاه نمایندگی با تمام امکانات
   ۱۰۰.۰۰۰ ریال اعتبار هدیه
   ۱ خط اختصاصی ۱۲ رقمی
   همه امکانات سامانه فعال
   امکان ایجاد نمایندگی مشابه


همراه با هر طرح
 • در سامانه ها تمام امکانات کامل می باشد و فقط در نرخ پیامک متفاوت می باشند.
 • پائین ترین تعرفه ارسال پیامک و بدون هیچ هزینه پنهان
 • خطوط اختصاصی رایگان نامحدود 14 رقمی و 15 رقمی
 • امکان ایجاد نمایندگی مشابه در بسته های نمایندگی
 • تمام پکیج های ارائه شده دارای امکانات کامل می باشند
 • کلیه پنل های پیامک دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه بوده و بدون هزینه تمدید سالیانه و بدون محدودیت زمانی میباشند.
 • امکان استفاده از پترن جهت ارسال بدون تایید و سریع