با توجه به افزایش چشم گیر هزینه خرید خط ۵۰۰۰۱ تعداد محدودی خط ۱۳ رقمی به قیمت ۷۰ هزار تومان به فروش می رسد.

جهت سفارش و اطلاع از شماره های موجود از قسمت پشتیبانی درخواست ارسال نمائید.1399/04/10

<< بازگشت