ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir !ویژه
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
.com
149,000تومان
1 سال
149,000تومان
1 سال
149,000تومان
1 سال
.net
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
.org
188,000تومان
1 سال
188,000تومان
1 سال
188,000تومان
1 سال
.biz
238,000تومان
1 سال
238,000تومان
1 سال
238,000تومان
1 سال
.info !حراج
43,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
.co
373,000تومان
1 سال
373,000تومان
1 سال
373,000تومان
1 سال
.id.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.co.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.org.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.net.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.ac.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.sch.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.gov.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.