ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir !ویژه
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
.com !ویژه
246,000تومان
1 سال
246,000تومان
1 سال
246,000تومان
1 سال
.info
372,000تومان
1 سال
372,000تومان
1 سال
372,000تومان
1 سال
.net
305,000تومان
1 سال
305,000تومان
1 سال
305,000تومان
1 سال
.org
310,000تومان
1 سال
310,000تومان
1 سال
310,000تومان
1 سال
.biz
395,000تومان
1 سال
395,000تومان
1 سال
395,000تومان
1 سال
.co
610,000تومان
1 سال
610,000تومان
1 سال
610,000تومان
1 سال
.id.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.co.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.org.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.net.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.ac.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.sch.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.gov.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید

افزودن هاست

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.